Estatuts i Reglament de Règim Intern

Estatuts

Estatuts aprovats per Assemblea el 20/03/2016

Reglament de Règim Intern

Reglament aprovat per Assemblea el 20/03/2016

Acta de l’Assemblea on es van aprovar els documents anteriors

Acta de l’Assemblea General Ordinària del 20/03/2016